Zaproo meeskond leiab, et kõik kliendid peaksid teadma, kes nende projektidega tegeleb. Seetõttu soovime end tutvustada ning kirjeldada seda, mida meile teha meeldib.