DevOps ja veebirakenduste tugiteenused

DevOps praktikad aitavad tarkvaraarenduse ja tarkvaraoperatsioonide meeskondadel kõige tõhusamal moel koostööd teha, pakkudes klientidele parimat rakenduse tuge ja tehnoloogialahendusi, mis alati toimivad..

benefit-tools

Automatiseerimisel põhinev keskkond

Arendajad

Meie tarkvaraarendajad armastavad oma kohustusi jagada, seega toimub tarkvaraarenduses ja tarkvaraoperatsioonides täielik koostöö.

Tööviljakat keskkonda soosiva DevOpsi-põhise kultuuri loomiseks on hädavajalik toimiv suhtlus arendajate vahel. Sellest lõikab kasu iga meie klient.

Tugimeeskond

Meie tugimeeskond standardiseerib ja automatiseerib põhilisi tegevusprotsesse, sh tarkvaraarendust, testimist, kvaliteedikontrolli ja ärimudeli laiendamiskõlbulikkust.

See võimaldab DevOpsil pakkuda tõeliselt agiilseid lahendusi, mis on kiired, töökindlad ning eelkõige sujuvad.

devops-img devops-img-img-mob

DevOpsi peamised tegurid laiendamiskõlbulikus keskkonnas

Enamik tarkvaraoperatsioonide professionaale mõistavad, kui suur väärtus on arendajatega koos töötamisel, kuid mõned näevad DevOpsis ka tarkvaraoperatsioonidele ohtu. Ettevõttes DevOpsi kasutuselevõtu peamine eesmärk on parandada klientidele ja ettevõttele väärtuse pakkumist, mitte iseenesest kulusid vähendada, automatiseerimist suurendada või kõike konfiguratsioonijuhtimisega hallata.

See tähendab, et erinevad organisatsioonid võivad vajada erinevaid meeskonnastruktuure, et tarkvaraarendus ja tarkvaraoperatsioonid saaksid tõhusalt koos töötada. DevOps aitab tarkvaraarenduse ja tarkvaraoperatsioonide meeskonnad kokku tuua, automatiseerides ja standardiseerides selliseid äriprotsesse nagu infrastruktuuri kasutuselevõtt, tarkvara kasutuselevõtt, testimine, kvaliteedikontroll ja talitluspidevus.

dev-service dev-service-icon

Infrastruktuur kui kood

Infrastruktuur kui kood (IaC) viitab arvuti andmekeskuste haldamisele ja varustamisele masinloetavate definitsioonifailide kaudu, selle asemel et kasutada füüsilist riistvara konfigureerimist või interaktiivseid konfigureerimisvahendeid

ci-cd-devops ci-cd-devops-icon

CI/CD

Pidev integratsioon (CI) ja pidevvalmidus (CD) hõlmavad endas kultuuri, tööpõhimõtteid ja tavasid, mis võimaldavad rakenduse arendusmeeskondadel sagedasemate ja töökindlamate koodimuudatustega välja tulla. Rakendamist tuntakse ka CI/CD pipelineina.

test-automation-devops test-automation-devops-icon

Testi automatiseerimine

Tarkvara testimisel tähendab testi automatiseerimine tarkvara kasutamist testitavast tarkvarast eraldi, et kontrollida testide läbiviimist ning võrrelda tegelikke tulemusi prognoositavate tulemustega.

support-service support-service-icon

Konteinerdus

Tegu on virtuaalarvuti kergema alternatiiviga, kus rakendus kapseldatakse eraldi operatsioonisüsteemiga konteinerisse. Konteineri tähendus on sarnane logistilisele pakendikonteineri mõistele. Rakenduse konteinerist rääkides mõtleme pakendamise tarkvara.

dev-service dev-service-icon

Orkestreerimine

See on mitme samal ajal toimuva ülesande automatiseerimine viisil, kus minimeeritakse tootmisprobleeme ja turule jõudmise aega. Automatiseerimine kehtib samas valdkonnas levinud funktsioonidele nagu veebiserveri käivitamine, veebirakenduse integreerimine või andmebaasi kirje muutmine.

software-deployment-devops software-deployment-devops-icon

Tarkvara juurutamine

Hõlmab kõik tarkvararakenduse ettevalmistuseks ning selle konkreetses keskkonnas käivitamiseks ja kasutamiseks vajalikke protsesse. Nende seas on paigaldamine, konfigureerimine, testimine ja tarkvara soorituse optimeerimiseks vajalike muutuste tegemine.

software-measurement-devops software-measurement-devops-icon

Tarkvara mõõtmine

Mõõtmine on iga DevOpsi ümberkujundamise salajane koostisosa, kuna õigesti tegemisel avaldab see tohutut mõju. Sellel on iga tehnoloogia ümberkujundamisel oluline roll: kui sinu käsutada on mõõdikud, on sul võimalik eksperimentidest saadud teadmisi enda kasuks tööle panna ja veelgi rohkem edu saavutada.

sysadmin-devops sysadmin-devops-icon

Süsteemihaldus

Süsteemihaldus on valdkond, kus keegi haldab ühte või mitut süsteemi, olgu selleks tarkvara, riistvara, serverid või tööjaamad. Eesmärk on tagada süsteemide tõhus toimimine.

Kasutame selle teenuse osutamiseks parimaid vahendeid

ISelleks, et meie kliendid saaksid nautida parimaid võimalikke teenuseid, kasutame tehnoloogiavahendeid, pilvtöötlust ja pilvemajutusteenuseid, millele on turul raske väärilist vastast leida.

Järgnevalt on toodud mõned meie kasutatavad teenused, sh Magentole optimeeritud pilvemajutus.

hexagon
aws-logo

Amazon Web Services

Amazon Web Services on Amazoni tütarettevõte, mis pakub eraisikutele, ettevõtetele ja valitsustele jooksvalt tasutavaid pilvetehnoloogia nõudeplatvorme ja APIsid.

hexagon
google-cloud-logo

Google cloud

Google’i pakutav Google Cloudi platvorm on pilvetehnoloogia teenuste komplekt, mis põhineb samal infrastruktuuril, mida Google ettevõttesiselt oma lõppkasutaja toodete nagu Google’i otsingu ja YouTube’i jaoks kasutab.

hexagon
azure-logo

Azure

Microsoft Azure on Microsofti loodud pilvetehnoloogia teenus rakenduste ja teenuste ehitamiseks, testimiseks, juurutamiseks ja haldamiseks Microsofti hallatavate andmekeskuste kaudu.

hexagon
zaproo-cloud

Zaproo cloud

Meie Magentole optimeeritud serverid ei ole pelgalt järjekordne pilvemajutus, mida kõikjalt leida võib. Oleme rakendanud ja optimeerinud lahenduse, mis sobib e-poe seadistamiseks täiuslikult.

Võta meie spetsialistiga otse ühendust

Kui soovid saada rohkem teavet meie projektide, töömeetodite ja kõigi viiside kohta, kuidas sinu ettevõttele kasuks saame olla, võta ühendust meie projektijuhiga.

Ta aitab rõõmuga leida just sulle sobiva lahenduse.

Indrek Valm
Projektijuht
250+
Loodud kasutajalugu
100+
Edukalt
lõpule viidud projekti