Kui olete oma veebilehe tööle saanud, on liikluse ja nähtavuse suurendamine järgmiseks sammuks, millega end oma valdkonna turul sisse seada. Potentsiaalsete klientidega kontakti loomine võib olla keeruline, kui te ei tunne otsinguturunduse reegleid ega tea, kuidas tõhusat SEO (otsingumootorile optimiseerimine) ja SEM (otsingumootori turundus) kampaaniat läbi viia.

Tänapäeval, kus enamik kliente otsib tooteid ja teenuseid otsingumootorite kaudu ja klõpsab esimestele otsingutulemustele. Enneolematult oluline veenduda, et teie veebilehte kuvatakse esimeste seas. Meie turundusnõustajatel on tehnilised teadmised, kogemus ning arusaam, millised otsinguturunduse kampaaniad ka reaalselt toimivad.

Selleks, et suurendada teie lehele tulevat liiklust, mille tulemuseks on korduvkülastajad ja kasutajad, arendame järgmist:

  • orgaaniline otsingumootorile optimeerimine
  • tasulised otsingukampaaniad

Teie veebilehe kõigi lehtede sisu optimeerimise ning tasuliste sotsiaalmeedia ja Ad-Wordsi kampaaniate haldamise põhjal esitame teile investeeringutasuvuse-põhised tulemused.

Lisaks oskame väga hästi luua teie tootemargi identiteedil ja väärtustel põhinevat sisuturundust ning suunata reklaame kõigile Internetikasutajatele, kes tooteid teie turul otsivad.

Potentsiaalsete klientidega  kontakti loomiseks:

  • laseme asjaomastel mõjutajatel Internetis teie tooteid arvustada ja neist rääkida
  • kogume kokku sotsiaalmeedia publiku ja loome neile teie tootemargiga sideme
  • avaldame teie veebilehel igal nädalal sisu, et olemasolevaid kasutajaid kaasata ja orgaanilist liikulust (tasuta otsingutulemused) suurendada
  • viime läbi sotsiaalmeedia ja e-posti turunduse kampaaniaid, mille tulemusel vastavad kasutajad teatud üleskutsetele
  • võtame tarvitusele lojaalsusprogrammi veendumaks, et kliendid jäävad teile truuks ja räägivad teie toodetest oma tuttavatele